Themajaren scoren

Magazine cover

Themajaren scoren

Meer weten?

j

smartwayz.nl

Meer weten?

smartwayz.nl

k

De innovatieve plannen van alle partijen, verzameld
in SmartwayZ.NL, moeten de komende jaren tot een
nieuwe werkelijkheid leiden. Zo worden vanaf volgend
jaar 70 kilometer snelweg en stedelijke wegen van
Tilburg tot Eindhoven en Helmond geschikt gemaakt
voor testen met slimme mobiliteit.

Intussen oefenen overheid, markt en kennisinstellingen
samen met steeds meer burgers en vervoerders. Zij
testen slimme systemen en diensten om reizigers zo
efficiënt en veilig mogelijk te laten reizen. Systemen
en diensten die straks op alle snelwegen in Brabant,
Nederland en Europa van toepassing zijn, maar nu
worden ontwikkeld. Terwijl wij nog gewoon met de
handen aan het stuur door Brabant rijden.

Mobiliteit in Zuid-Nederland steeds slimmer
Innovatieve plannen

Terug

Terug

BEKIJK DE KAART
met projecten

met een waarschuwingssysteem
voor wegwerkzaamheden en voor
een treintje van zelfrijdende auto’s.

Een andere verkeersplek in Brabant
waar ze de tijd ver vooruit zijn,
is de A270 tussen Helmond en
Eindhoven. Daar is de laatste 5
jaar 2 keer een omvangrijke test
gehouden met zelfrijdende auto’s.
De laatste keer was dit voorjaar,
in mei. De weg werd er een
weekend lang voor afgesloten. Er
waren 3 proeven in de onderdelen
ritsen, kruisen en afslaan op een
kruispunt en plaatsmaken voor
een brandweerwagen. Ze werden
uitgevoerd door 10 teams van
Europese studenten onder leiding
van de TU/e en TNO.

Deze snelwegen verbinden via het
onderliggend wegennet de steden
van Zuid-Nederland en dringen door
tot in het centrum van die steden.
Daarvoor worden nu proeven
gehouden én er zijn snelle kastjes
geplaatst.

Wie over de A58 tussen Tilburg en
Eindhoven rijdt, ziet ze hangen.
Grijze, digitale kastjes zo groot als
een schoenendoos. Ze hangen boven
de snelweg, om de 500 meter. Het
zijn in feite routers, die straks de
auto via WiFi in contact brengen
met internet. Twee apps geven
weggebruikers al snelheidsadvies
op maat, gebaseerd op het verkeer
enkele kilometers verder. Daarnaast
zijn er al succesvolle testen geweest

Snelle kastjes

Innovatieve plannen

Lees meer

Innovatieve plannen

Lees meer

Terug

Terug

Snelle kastjes

Lees meer

Snelle kastjes

Lees meer

Het afgelopen jaar smeedden ruim 150 mensen
een enorm plan om samen Zuid-Nederland
bereikbaar, concurrerend en leefbaar te houden.
Het leverde 8 samenhangende projecten op, die
de komende 10 jaar worden gerealiseerd onder
de vlag van SmartwayZ.NL (zie kaart). Het rijk
investeert € 650 miljoen, de provincie € 350 miljoen
en het bedrijfsleven € 40 miljoen. Daarnaast
leveren gemeenten, kennisinstellingen en
belangenorganisaties veel kennis. Door deze nieuwe
vorm van samenwerking, kunnen de 8 projecten
elkaar versterken. Ook worden budgetten, kennis en
technieken efficiënter ingezet.

Waar noodzakelijk worden (snel)wegen verbreed.
Maar SmartwayZ.NL gaat vooral ook om het
ontwikkelen en toepassen van slimme mobiliteit.
De partners willen samen de slimste snelweg van
Europa op de A58 (Breda - Eindhoven) en A67
(Eindhoven - Venlo) realiseren.

Brabant
bereikbaar

Terug

Terug

De snelle kastjes
van Brabant

Mobiliteit

Lees meer

Lees meer

Het is nauwelijks voor te stellen, maar de kans is groot dat we over 10 jaar een film kijken terwijl we autorijden. Dat reistijd
dus werktijd of relaxtijd wordt. In Brabant worden op dit
moment belangrijke stappen daar naartoe gezet. Proeven
met zelfrijdende auto’s, maar ook met kastjes langs de
A58. Het doel: mensen én goederen sneller, veiliger,
prettiger en betrouwbaarder laten reizen.

Op deze kaart zijn de wegen te zien waar de projecten zijn of worden gerealiseerd.

Werk aan de weg

Breda

's-Hertogenbosch

Tilburg

Eindhoven

x

x

x

x

http://smartwayz.nl

Brabant Magazine 23 | Cover

Brabant Magazine 21 | Ruimte voor Ruimte

Technology by MagStream Real Time Publishing